STŘEDISKO VOČKO PRAHA


O NÁS AKTUALITY KALENDÁŘ


FOTO KE STAŽENÍ KONTAKT
O NÁS
O skautingu

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je (...) podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností...

Ze stanov Junáka.
28. oddíl Havrani − Suchdol

28. oddíl Havrani je oddíl pro kluky od 8 do 15 let. Snažíme se být pro děti zdrojem kamarádů, inspirace a seberealizace.
Oddíl je rozdělený na družiny Jestřábů, Termitů a Temný hvozd (družina je skupina po cca 6 dětech). Každá družina se na schůzky schází zvlášť, v pondělí, úterý nebo čtvrtek, vždy od 17:30 do 19:00.
Naše středisko

Náš oddíl působí pod záštitou střediska Vočko, které působí zejména na Petřinách. Kromě našeho oddílu k němu patří dalších 7 oddílů.
Vedení oddílu

Václav Henych (Tesák) − Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově (2015). Dále pokračuje ve studiu na ČVUT Fakultě architektury. Ve volném čase se prochází lesem, hraje na akordeon, piano, nebo kytaru, nebo se věnuje drobným rukodělným pracím a kreslení. V oddíle má roli vedoucího oddílu a také má na starosti grafiku.
Absolvované kurzy a semináře:
RoverRing 2013 – seminář pro vedoucí roverů
Svatoplukovy Pruty 2013 – kurz pro skupiny roverů
Čekatelský lesní kurz Corda 2013 (středisko "Doubravka" Chotěboř)
Zdravotník zotavovacích akcí, ČČK 2015
Vůdcovský lesní kurz Castor 2016 (lesní škola Gemini)


Benjamin Hejl (Paleček) − Absolvoval Gymnázium Jana Keplera (2016) a jeden rok studoval ve Francii. Pokračuje na elektrotechniské fakultě ČVUT, kybernetika a robotika. Kromě studia hraje na klarinet, klavír a kytaru a je členem divadelního souboru Ochotných Suchdolníků. Rád chodí do přírody, zejména do hor. V oddíle je zástupcem vedoucího oddílu.
Absolvované kurzy a semináře:
Svatoplukovy Pruty 2013 – kurz pro skupiny roverů
Čekatelský lesní kurz Corda 2013 (středisko "Doubravka" Chotěboř)
Zdravotník zotavovacích akcí, ČČK 2015
Vůdcovský lesní kurz Castor 2016 (lesní škola Gemini)


Nábory

V současné době nenabíráme žádné nové členy. Pokud byste se chtěli zapsat na čekací listinu, zapište se zde.

PODPORUJÍ NÁS: © 2016 PALEČEK, TESÁK